Phê duyệt giá bồi thường vườn cây cao su để xây dựng Sân bay Long Thành

    Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng vừa ký Quyết định số 4131/QĐ-UBND phê duyệt giá bồi thường, hỗ trợ vườn cây cao su của Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty cao su Đồng Nai để thu hồi đất thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành).

    Theo đó, giá bồi thường, hỗ trợ cây cao su của Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty cao su Đồng Nai được bồi thường theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15-3-2019 của UBND tỉnh với mức 475 triệu đồng/hécta. Trong tổng số hơn 5 ngàn hécta đất bị thu hồi để xây dựng Sân bay Long Thành, Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty cao su Đồng Nai có diện tích đất bị thu hồi hơn 1,8 ngàn hécta. Đây là doanh nghiệp có diện tích đất bị thu hồi lớn nhất để phục vụ xây dựng Sân bay Long Thành.

    Theo dự kiến, việc chi trả tiền đền bù cho Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty cao su Đồng Nai cùng 16 cơ quan, tổ chức có đất bị thu hồi để phục vụ xây dựng Sân bay Long Thành sẽ được thực hiện trong năm 2019.

    Theo baodongnai.vn