Thực hiện đấu giá đất thương mại, dịch vụ tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn

    UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá đối với diện tích đất dành cho mục đích thương mại, dịch vụ tại  Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn.

    Theo UBND tỉnh, đầu quý III-2020, người dân nằm trong diện di dời, giải tỏa để xây dựng Sân bay Long Thành sẽ tiến hành nhận đất, xây dựng nhà cửa tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn. Do đó, việc thực hiện đấu giá đất đối với phần diện tích đất dành cho mục đích thương mại, dịch vụ tại khu tái định cư này phải thực hiện nhanh. Việc thực hiện đấu giá nhanh sẽ giúp các nhà đầu tư trúng đấu giá có thể tiến hành triển khai thực hiện các dự án sớm, phục vụ nhu cầu của người dân khi đến sinh sống tại khu tái định cư này.

    Để phục vụ tái định cư cho 5 ngàn hộ dân có đất bị thu hồi để xây dựng Sân bay Long Thành, Đồng Nai đã quy hoạch xây dựng 2 khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn và Bình Sơn với diện tích hơn 360 hécta.

    Theo baodongnai.vn